ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει εγγεγραμμένους συνδρομητές αλλά και περιστασιακούς χρήστες.


Πρόσβαση στο σύστημα μπορείτε να αποκτήσετε με την έκδοση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike.

Η συνέχεια είναι απλή. Για την παραλαβή και την επιστροφή του ποδηλάτου απαιτούνται 3 βήματα :

Βήμα 1 - Πηγαίνετε σε οποιονδήποτε σταθμό ενοικίασης και κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike (συνδρομητές), απελευθερώνετε ένα ποδήλατο και ξεκινάτε την διαδρομή σας.

Βήμα 2 - Χρησιμοποιείτε το ποδήλατο για όσο χρόνο σας είναι απαραίτητο, κάνοντας χρήση και της ειδικής κλειδαριάς εφόσον απαιτείται για βραχυπρόθεσμη στάθμευση εκτός των σταθμών ενοικίασης.

Βήμα 3 - Επιστρέφετε το ποδήλατο σε οποιονδήποτε σταθμό ενοικίασης. Απλά τοποθετείτε το ποδήλατο σε οποιαδήποτε διαθέσιμη βάση στάθμευσης όπου και ασφαλίζει. Το ποδήλατο αναγνωρίζεται αυτόματα από το σύστημα και γίνεται υπολογισμός του χρόνου ενοικίασης .